Search
Trang chủGiới thiệuTin tức sự kiệnVăn bản pháp quyQuan hệ cổ đôngDự án khu đô thịThư viện ảnhThư điện tửLiên hệ
>> DANH MỤC MENU
>> TIN TRỌNG ĐIỂM
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 07557451
Số người trực tuyến : 287

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (địa chỉ: Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đổi lần 7 ngày 03/10/2011) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30' ngày 30/6/2012.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; sáu tháng đầu năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, sáu tháng cuối năm 2012.

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;

- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/BKS năm 2011; Dự kiến phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2012.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017;

- Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017;

- Thông qua sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/6/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

5.1 Đối với cá nhân:

- CMND hoặc Hộ chiếu và Thông báo mời họp ( Bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền có xác nhận theo đúng mẫu kèm theo.

5.2 Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp ( bản gốc).

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp ( bản gốc), bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền có xác nhận theo đúng mẫu kèm theo.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Văn phòng HĐQT Công ty chậm nhất là 17h00 ngày 26/6/2012.

7. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông, có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017. Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề nghị gửi đến Văn phòng HĐQT Công ty chậm nhất là 17h00 ngày 26/6/2012 theo đúng mẫu kèm theo.

8. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Mẫu đơn ứng cử / đề cử thành viên HĐQT/BKS;

- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: http://www.sudicosd.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo số điện thoại: 043 7684 504/505/506 ( máy lẻ 102; 104); fax: 043 768 4029.

                                                                                T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                           (Đã ký)

                                                                                        HỒ SỸ HÙNG

Ghi chú:
              - Một số tài liệu kèm theo thông báo này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.
             - Đối với các mẫu do Công ty quy định(như: mẫu Giấy ủy quyền; mẫu Đơn ứng cử, đề cử; mẫu Sơ yếu lý lịch...) Quý cổ đông có thể đánh máy lại nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo như mẫu quy định của Công ty.

Email Bản in
Các tin khác....
<<1234567891011121314151617>>
>> DỰ AN - KHU ĐÔ THỊ
>> VIDEO


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Tầng 15,16, 17, 18, Tòa nhà HH3, Khu Đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Tel: (84-04) 37685592/ 37684504/ 37684505 - Fax: (84-04) 37684029
Email: info@sudicosd.com