TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Báo cáo tài chính riêng - 31/12/2017
02-13-2018
Báo cáo tài chính hợp nhất - 31/12/2017
02-13-2018
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018
02-01-2019
Báo cáo Tài chính Riêng Quý 4 năm 2018
02-01-2019
Báo cáo tài chính hợp nhất - 31/12/2017
04-12-2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018
04-21-2018
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2018
04-21-2018
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018
07-21-2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018
07-21-2018
Báo cáo tài chính riêng - 30/6/2018
10-23-2018
x
Thong ke